Název Datum zveřejnění Datum stažení
Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP -- Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Buštěhrad 2015-03-09 14:59:56 2020-03-09
Oprava havarijního stavu tělocvičny a kanalizace v ZŠ Buštěhrad 2015-04-14 15:14:05 2020-04-14
Pořízení systému pro separaci a svoz bioodpadu – Buštěhrad 2015-06-30 12:39:34 2020-06-30
Stavební práce na komunikaci U Panelárny 2015-07-22 15:58:37 2020-07-22
Zámek-oprava fasády, dodatek 2015-11-04 16:50:13 2020-11-04
Dětské hřiště Ořešín 2015-11-04 16:52:16 2020-11-04
Oprava učebny a skladu ZŠ MŠ Oty Pavla 2015-11-04 16:53:58 2020-11-04
Řozšíření ZŠ a MŠ Oty Pavla - expertní a metodologická podpora 2015-11-04 16:56:13 2020-11-04
Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla - projektová dokumentace 2015-11-04 16:58:56 2020-11-04
Navýšení kapacit ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 2015-11-06 20:19:02 2020-11-06
Buštěhrad "U Hřbitova" - zlepšení dopravy pro pěší a zpevnění plochy 2015-12-03 11:05:53 2020-12-03
Oprava a rekonstrukce opěrné zdi a pěší komunikace v ulici Podhradí, Buštěhrad 2016-03-16 08:28:18 2021-03-16
Zámek Buštěhrad - obnova úseku severní fasády 2016-06-15 07:34:40 2021-06-15
Zpracovnání PD - Buštěhrad - Revitalizace sortovního areálu 2016-07-22 10:42:37 2021-07-22
Novostavba chodníku Buštěhrad, parc. č. 15, 2/1, k. ú. Buštěhrad 2016-09-07 10:56:32 2021-09-07
Vysprávková souprava komunikace 2016-11-03 10:21:46 2021-11-03
Oprava kuchyně ZŠ 2016-11-03 10:57:42 2021-11-03
Dodávka zemního plynu v rámci smlouvy o sdružených dodávkách energie na rok 2017 2016-12-14 16:27:26 2021-12-14
Dodávka elektřiny v rámci smlouvy o sdružených dodávkách energie na rok 2017 2016-12-14 16:29:19 2021-12-14
Oprava komunikace V Uličce a oprava napojení na ul. Revoluční - Buštěhrad 2017-05-22 08:20:39 2022-05-22
Kupní smlouva-automobil Nissan Capstar 2017-05-22 08:27:01 2022-05-22
Kupní smlouva-plošina INREKA 2017-05-22 08:29:16 2022-05-22
Oprava zázemí MŠ Buštěhrad pavilon B - 1. NP a 2. NP. 2017-06-30 12:27:44 2022-06-30
Revitalizace systému TZB 2017-07-12 13:55:16 2022-07-12
Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad 2017-07-18 09:47:09 2022-07-18
Zámek Buštěhrad - obnova části středního křídla pro účely MěÚ - vybudování infocentra 2017-08-14 16:41:10 2022-08-14
Zpevněné plochy u ZŠ, sadové úpravy a mobiliář 2017-08-22 08:54:35 2022-08-22
Zpracování územního plánu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 2017-09-21 09:57:31 2022-09-21
Vybudování VO, rozhlasu, rozvaděčů v Revoluční + osvětlení přechodu v Tyršově ul. 2017-11-06 17:02:34 2022-11-06
Rybník Buštěhrad - havarijní sanace výpusti 2018-03-19 16:55:14 2023-03-19
Oprava dešťových vpustí Lidická, Pražská, Náměstí Buštěhrad 2018-04-19 10:37:23 2023-04-19
Zhotovení projektové dokumentace stavby "Rozšíření MŠ Buštěhrad" 2018-06-01 10:43:09 2023-06-01
Svoz odpadů - Buštěhrad 2018-06-08 12:10:22 2023-06-08
Buštěhrad - zpevněné plochy u ZŠ - I. etapa 2018-07-03 11:40:59 2023-07-03
PD a inženýring na akci: Revitalizace Tyršovy ulice, Buštěhrad 2018-07-04 14:24:47 2023-07-04
Zhotovení PD na akci: Zámek Buštěhrad - centrum zájmového a neformálního vzdělávání 2018-07-24 15:50:15 2023-07-24
Dotační poradenství na akci: Zámek Buštěhrad, centrum zájmového a neformálního vzdělávání 2018-10-03 11:04:38 2023-10-03
Kompostéry pro občany města Buštěhrad 2018-10-16 15:11:18 2023-10-16
Oprava povrchu místních komunikací Lidická ul. 2018-11-06 09:07:44 2023-11-06
Kupní smlouva - automobil Nissan-Capstar (pro kontejnery) 2018-11-06 09:48:48 2023-11-06
Oprava kaple sv. Máří Magdalény, Buštěhrad 2018-11-20 11:20:20 2023-11-20
Sběrný dvůr Buštěhrad - nový povrch 2019-03-11 07:52:53 2024-03-11
Sociální byty Buštěhrad 2019-08-09 11:12:29 2024-08-09
Zámek Buštěhrad - obnova části středního křídla pro účely MěÚ - III. etapa 2019-08-29 11:54:47 2024-08-29
Oprava místních komunikací v Buštěhradě - I. 2019-09-16 14:09:56 2024-09-16