Název Datum zveřejnění Datum stažení
Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP -- Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Buštěhrad 2015-03-09 14:59:56 2020-03-09
Oprava havarijního stavu tělocvičny a kanalizace v ZŠ Buštěhrad 2015-04-14 15:14:05 2020-04-14
Pořízení systému pro separaci a svoz bioodpadu – Buštěhrad 2015-06-30 12:39:34 2020-06-30
Stavební práce na komunikaci U Panelárny 2015-07-22 15:58:37 2020-07-22
Zámek-oprava fasády, dodatek 2015-11-04 16:50:13 2020-11-04
Dětské hřiště Ořešín 2015-11-04 16:52:16 2020-11-04
Oprava učebny a skladu ZŠ MŠ Oty Pavla 2015-11-04 16:53:58 2020-11-04
Řozšíření ZŠ a MŠ Oty Pavla - expertní a metodologická podpora 2015-11-04 16:56:13 2020-11-04
Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla - projektová dokumentace 2015-11-04 16:58:56 2020-11-04
Navýšení kapacit ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 2015-11-06 20:19:02 2020-11-06
Buštěhrad "U Hřbitova" - zlepšení dopravy pro pěší a zpevnění plochy 2015-12-03 11:05:53 2020-12-03
Oprava a rekonstrukce opěrné zdi a pěší komunikace v ulici Podhradí, Buštěhrad 2016-03-16 08:28:18 2021-03-16
Zámek Buštěhrad - obnova úseku severní fasády 2016-06-15 07:34:40 2021-06-15
Zpracovnání PD - Buštěhrad - Revitalizace sortovního areálu 2016-07-22 10:42:37 2021-07-22
Novostavba chodníku Buštěhrad, parc. č. 15, 2/1, k. ú. Buštěhrad 2016-09-07 10:56:32 2021-09-07
Vysprávková souprava komunikace 2016-11-03 10:21:46 2021-11-03
Oprava kuchyně ZŠ 2016-11-03 10:57:42 2021-11-03
Dodávka zemního plynu v rámci smlouvy o sdružených dodávkách energie na rok 2017 2016-12-14 16:27:26 2021-12-14
Dodávka elektřiny v rámci smlouvy o sdružených dodávkách energie na rok 2017 2016-12-14 16:29:19 2021-12-14
Oprava komunikace V Uličce a oprava napojení na ul. Revoluční - Buštěhrad 2017-05-22 08:20:39 2022-05-22
Kupní smlouva-automobil Nissan Capstar 2017-05-22 08:27:01 2022-05-22
Kupní smlouva-plošina INREKA 2017-05-22 08:29:16 2022-05-22
Oprava zázemí MŠ Buštěhrad pavilon B - 1. NP a 2. NP. 2017-06-30 12:27:44 2022-06-30
Revitalizace systému TZB 2017-07-12 13:55:16 2022-07-12
Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad 2017-07-18 09:47:09 2022-07-18
Zámek Buštěhrad - obnova části středního křídla pro účely MěÚ - vybudování infocentra 2017-08-14 16:41:10 2022-08-14
Zpevněné plochy u ZŠ, sadové úpravy a mobiliář 2017-08-22 08:54:35 2022-08-22
Zpracování územního plánu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 2017-09-21 09:57:31 2022-09-21
Vybudování VO, rozhlasu, rozvaděčů v Revoluční + osvětlení přechodu v Tyršově ul. 2017-11-06 17:02:34 2022-11-06
Rybník Buštěhrad - havarijní sanace výpusti 2018-03-19 16:55:14 2023-03-19
Oprava dešťových vpustí Lidická, Pražská, Náměstí Buštěhrad 2018-04-19 10:37:23 2023-04-19
Zhotovení projektové dokumentace stavby "Rozšíření MŠ Buštěhrad" 2018-06-01 10:43:09 2023-06-01
Svoz odpadů - Buštěhrad 2018-06-08 12:10:22 2023-06-08
Buštěhrad - zpevněné plochy u ZŠ - I. etapa 2018-07-03 11:40:59 2023-07-03
PD a inženýring na akci: Revitalizace Tyršovy ulice, Buštěhrad 2018-07-04 14:24:47 2023-07-04
Zhotovení PD na akci: Zámek Buštěhrad - centrum zájmového a neformálního vzdělávání 2018-07-24 15:50:15 2023-07-24
Dotační poradenství na akci: Zámek Buštěhrad, centrum zájmového a neformálního vzdělávání 2018-10-03 11:04:38 2023-10-03
Kompostéry pro občany města Buštěhrad 2018-10-16 15:11:18 2023-10-16
Oprava povrchu místních komunikací Lidická ul. 2018-11-06 09:07:44 2023-11-06
Kupní smlouva - automobil Nissan-Capstar (pro kontejnery) 2018-11-06 09:48:48 2023-11-06
Oprava kaple sv. Máří Magdalény, Buštěhrad 2018-11-20 11:20:20 2023-11-20
Sběrný dvůr Buštěhrad - nový povrch 2019-03-11 07:52:53 2024-03-11
Sociální byty Buštěhrad 2019-08-09 11:12:29 2024-08-09
Zámek Buštěhrad - obnova části středního křídla pro účely MěÚ - III. etapa 2019-08-29 11:54:47 2024-08-29
Oprava místních komunikací v Buštěhradě - I. 2019-09-16 14:09:56 2024-09-16
"Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Buštěhrad" 2019-09-23 05:24:42 2024-09-23
Nákup dvou nových osobních vozidel pro MěÚ Buštěhrad 2020-02-20 12:47:56 2025-02-20
Cyklostezka Buštěhrad - Lidice 2020-02-20 12:51:23 2025-02-20
VO podél hřbitova a cyklostezky 2020-03-03 10:48:14 2025-03-03
Oprava havarijního stavu opěrné zdi – ul. Oty Pavla, Buštěhrad 2020-04-02 15:09:05 2025-04-02
Obnova zeleně v extravilánu města Buštěhrad 2020-04-29 15:52:36 2025-04-29
Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy 2020-04-29 15:54:20 2025-04-29
Buštěhrad, Starý Hrad - VO, rozvody VO, rozhlas 2020-06-29 11:31:29 2025-06-29
Buštěhrad - Skala VO, rozvody VO, rozhlas 2020-06-29 11:34:41 2025-06-29
Studie a projekt sídelní zeleně Buštěhrad 2020-07-29 13:28:09 2025-07-29
Rekonstrukce kuchyně v objektu MŠ v Buštěhradě 2020-09-24 12:58:43 2025-09-24
Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad 2020-09-30 13:36:37 2025-09-30
Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 2020-10-07 10:28:34 2025-10-07
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI: REVITALIZACE KLADENSKÉ ULICE, BUŠTĚHRAD 2021-06-22 10:37:48 2026-06-22
Realizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad 2021-06-23 15:50:34 2026-06-23
Buštěhrad - VO u hřiště 2021-07-09 09:51:24 2026-07-09
Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad 2021-09-08 11:26:08 2026-09-08
Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad - II. etapa 2021-09-14 13:39:50 2026-09-14
Oprava tarasu v prokopově ulici 2021-10-08 12:06:09 2026-10-08
PD na akci revitalizace Kladenské ulice 2021-10-08 12:08:30 2026-10-08
Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad 2021-11-02 13:16:43 2026-11-02
Buštěhrad - VO u MŠ 2022-08-01 13:52:27 2027-08-01
Buštěhrad - VO Bouchalka - I. etapa 2022-08-01 13:58:03 2027-08-01
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Buštěhrad 2022-11-30 10:53:04 2027-11-30
Zámek Buštěhrad – obnova části středního křídla pro účely MěÚ – III. etapa 2023-02-08 16:32:04 2028-02-08
Zámek Buštěhrad - změna stavby před dokončením v podrobnosti DVD 2023-02-16 10:31:13 2028-02-16
Zámek Buštěhrad č.p. 900 - oprava havarijních sklepů 2023-02-16 11:11:36 2028-02-16