Název Datum zveřejnění Datum stažení
Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Horní Stropnice 2016-12-09 11:08:40 2021-12-09
Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Horní Stropnice 2016-12-09 11:20:24 2021-12-09
Dodávka vozidla M 26 4x4 2016-12-09 11:32:14 2021-12-09
Nákup lesnické techniky 2016-12-13 09:38:57 2021-12-13
Kořenová ČOV a kanalizace Světví 2016-12-13 09:47:01 2021-12-13
STL plynovod a přípojky ZTV Bedřichov 2016-12-13 09:54:08 2021-12-13
Sídliště pod Dobrovodskou silnici-komunikace 2016-12-13 09:56:24 2021-12-13
Sběrný dvůr a Kompostárna Horní Stropnice - technické vybavení 2016-12-13 09:59:58 2021-12-13
Svozový vůz a kontejnery pro svoz odpadu v obci Horní Stropnice 2016-12-13 10:04:49 2021-12-13
Změna stavby - stavební úprava budovy občanské vybavenosti 2016-12-13 10:09:34 2021-12-13
Rce. zpevněných ploch u bytových jednotek v H. Stropnici 2016-12-13 10:10:46 2021-12-13
Smlouva o dílo č. 03-2016 - Tatra 148 CAS 32 2016-12-13 10:11:44 2021-12-13
Zateplení BD v Rychnově u NH č.p. 2 2016-12-13 10:12:51 2021-12-13
Výstavba ČOV pro osadu Olbramov 2016-12-13 10:13:59 2021-12-13
Bytový dům Horní Stropnice 2016-12-27 22:05:36 2021-12-27
Rekonstrukce lesní cesty vk.ú. Svébohy 2016-12-30 15:08:00 2021-12-30
Oprava místní komunikace v osadě Olbramov, směr na komunikaci III. třídy č. 15414 (Svébohy - Rychnov u N. H.) 2017-05-16 13:51:15 2022-05-16
Úpravy veřejných prostranství při obecních domech s č. p. 6, 7, 210, 211 v H. Stropnici 2017-06-21 08:28:36 2022-06-21
Výměna kanalizace Horní Stropnice - okolo školy 2017-12-18 16:07:01 2022-12-18
SÚ kaplí v Dlouhé Stropnici a Starých Hutí 2018-02-12 12:13:17 2023-02-12
Oprava MK v osadě Olbramov, směr na kom. III. třídy č. 15421 (Horní Stropnice - Svébohy) 2018-03-14 15:21:47 2023-03-14
Rekonstrukce střechy na bytových domech č. p. 6, 7 Horní Stropnice 2018-04-10 08:32:09 2023-04-10
Dodávka dvoukabina - 3 stranný sklápěč 3,5 t 2018-04-30 08:26:42 2023-04-30
Oprava MK Paseky - Horní Stropnice 2018-06-18 10:16:04 2023-06-18
Rce. toalet obecního úřadu, Horní Stropnice č. p. 68 2018-06-19 13:07:06 2023-06-19