Název Datum zveřejnění Datum stažení
Výměna vodovodního potrubí v obci Cehnice 2017-01-24 11:10:48 2022-01-24
Obnova komunikace p.č.kat. 3217, 3218, 2756/7 v k.ú. Cehnice po přívalovém dešti 2012. 2017-01-24 11:19:29 2022-01-24
Oprava kanalizace Cehnice po povodní 2013 2017-01-24 11:28:44 2022-01-24
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ čp. 126, vk.ú. Cehnice 2017-01-24 11:36:24 2022-01-24
Vycházková trasa Jinín - Mešník - Cehnice - Mladějovice s přírodní zahradou v obci Cehnice. 2017-01-24 11:52:09 2022-01-24
Rozšíření budovy obecního úřadu o skladové a archivační prostory 2017-01-24 13:10:19 2022-01-24
Vývařovna Cehnice - ČOV a lapák tuků 2017-01-24 13:15:34 2022-01-24
Obec Dunovice - odstranění arsenu z pitné vody 2017-03-09 08:17:41 2022-03-09
Tvorba tůní na Cehnickém potoce a revitalizace rybníka Třtí 2017-04-04 18:01:01 2022-04-04
Vývařovna Cehnice - stavební úpravy a vzduchotechnika 2017-05-17 10:32:09 2022-05-17
Školní vývařovna Cehnice 2017-07-17 09:44:15 2022-07-17
Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, k.u. Cehnice 2017-07-17 10:06:19 2022-07-17
Dětské hřiště Cehnice - hrací prvek a posilovací stanice 2017-07-18 09:53:45 2022-07-18
Školní vývařovna Cehnice - vybyvení 2017-07-28 08:18:27 2022-07-28
Vybavení pro obec Cehnice 2017-09-11 22:10:16 2022-09-11
"Sportujeme nezlobíme"- rekonstrukce víceúčelového hřiště při ZŠ a MŠ Cehnice 2018-02-21 09:56:19 2023-02-21
Obnova ploch zeleně v Cehnicích a Dunovicích 2018-09-04 11:57:20 2023-09-04
Cehnice - přírodní zahrada 2018-09-26 11:22:05 2023-09-26
Obec Cehnice - pořízení nového DA 2019-05-10 09:53:03 2024-05-10
Sběrný dvůr v obci Cehnice - stavební práce 2019-11-07 13:21:05 2024-11-07
Sběrný dvůr v obci Cehnice - dodávka vybavení 2019-11-20 11:33:52 2024-11-20
Centrum pro opětovné použití výrobků v obci Cehnice 2019-11-20 11:42:35 2024-11-20
Výstavba vodovodu a kanalizace - ZTV Cehnice 2020-03-26 10:53:03 2025-03-26
Rekonstrukce fotbalového hřiště v Cehnicích 2020-09-21 11:39:14 2025-09-21
Cehnice - mateřská škola 2020-09-21 12:06:05 2025-09-21
Přírodní zahrada Cehnice - učíme se v přírodě - 2. etapa 2020-10-02 10:51:23 2025-10-02
„Stavební úpravy části komunikace k ZTV Cehnice“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014462 2021-03-23 15:21:41 2026-03-23
„ZTV Cehnice – Pod kostelíkem“ 2022-05-30 12:53:48 2027-05-30
Dunovice - veřejné osvětlení, rozšíření. 2022-09-01 13:01:53 2027-09-01
„Stavební úpravy a pořízení vybavení ZŠ Cehnice“ 2023-03-03 11:49:14 2028-03-03