Název Datum zveřejnění Datum stažení
Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Kryry 2014-08-29 12:16:09 2019-08-29
Revitalizace veřejné infrastruktury prostřednictvím sportoviště - Kryry 2014-08-29 15:44:16 2019-08-29
Stavební část sběrného dvora Kryry 2014-10-08 07:54:31 2019-10-08
Vybavení sběrného dvora Kryry 2014-10-08 07:56:47 2019-10-08
Kryry, Hluboká cesta - rekonstrukce komunikace 2014-10-15 15:19:40 2019-10-15
Kryry, Nová ulice - povrch komunikace 2014-10-15 15:33:06 2019-10-15
Rekonstrukce sportovního areálu 2015-05-14 00:03:12 2020-05-14
"Dopravní automobil SDH" 2016-08-23 13:36:05 2021-08-23
OPRAVA MVN BĚSNO A STROJETICE 2017-08-10 08:03:22 2022-08-10
OPRAVA MVN BĚSNO A STROJETICE 2017-09-19 11:32:12 2022-09-19
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu"Kryry,Strojetice,Stebno-oprava místních komunikací" 2018-01-29 14:56:29 2023-01-29
Oprava místní komunikace Nová, Kryry 2019-09-20 08:36:21 2024-09-20
Užitkový nákladní automobil N1 2019-11-06 16:43:07 2024-11-06
Oprava místní komunikace Příčná 2019-11-27 07:57:13 2024-11-27
Multifunkční hřiště Běsno 2020-05-26 13:29:24 2025-05-26
Bytový dům (17 BJ) – Jarní zahrada, Kryry 2020-07-04 06:51:42 2025-07-04
OBNOVA NÁVSI VE STEBNĚ PONIČENÉ METEOROLOGICKÝM JEVEM DOWNBURST 2021-11-02 13:39:51 2026-11-02
Obnova poničené hřbitovní zdi ve Stebně 2022-01-10 12:53:04 2027-01-10
VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE „ŽELEZNIČNÍ – JARNÍ ZAHRADA“ 2022-02-03 10:50:07 2027-02-03
Malý lesnický traktor s rampovačem 2023-01-12 21:41:53 2028-01-12
Výběrové řízení-parkoviště ul. Tovární, Kryry 2023-04-11 14:08:36 2028-04-11
OBNOVA KRYTU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – STEBNO 2023-09-28 07:54:58 2028-09-28