Název Datum zveřejnění Datum stažení
Výstavba lesní cesty v k.ú. Švihov u Lažišť 2017-02-14 12:01:12 2022-02-14
Obnova vodovodu a kanalizace v Drslavicích 2017-04-24 18:36:25 2022-04-24
Oprava hasičské zbrojnice Drslavice 2017-08-02 21:13:49 2022-08-02
Vyčištění vodotoků a krajnic místních komunikací v katastru obce Drslavice 2017-08-02 21:18:48 2022-08-02
Rozšíření veřejného osvětlení 2018 2018-08-26 21:21:18 2023-08-26
Oprava protierozní zdi a části kanalizace 2019 2019-09-11 21:25:46 2024-09-11
Výstavba účelové komunikace od vodojemu k vrtům vodovodu Drslavice 2020 2020-11-16 17:26:45 2025-11-16
Oprava požární nádrže 2021 2021-11-08 11:16:05 2026-11-08