Název Datum zveřejnění Datum stažení
Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Šetějovice 2014-02-06 13:45:03 2019-02-06
Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Šetějovice 2014-02-06 13:45:03 2019-02-06
Pořízení kontejnerů a kompostérů na bioodpad - Šetějovice 2015-07-09 16:40:45 2020-07-09
Pořízení kontejnerů a kompostérů na bioodpad - Šetějovice - nové VŘ 2015-08-25 15:48:50 2020-08-25
Splašková kanalizace a ČOV Šetějovice 2015-09-04 12:02:20 2020-09-04
Pořízení DA pro JPO V - obec Šetějovice 2018-08-24 11:44:22 2023-08-24
Lesnické práce 2022-03-21 14:36:16 2027-03-21
Lesní sazenice 2022-03-21 14:46:27 2027-03-21
Lesnické práce 2022-05-02 08:40:44 2027-05-02
Rekonstrukce hráze a odbahnění rybníka Dolní Rápotice 2022-09-30 14:21:49 2027-09-30