Zadavatel: Obec Vlčice

Datum zveřejnění: 02.08.2018

Datum stažení: 02.08.2023

Stav zakázky: VZ neukončena

Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona) 2018-08-02 12:57:08
Projektová dokumentace 2018-08-02 12:58:37
Zadávací dokumentace, krycí list 2018-08-02 12:59:43
Soupis prací, rozpočet 2018-08-02 13:03:04

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH

Dodavatelé

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH