Zadavatel: Obec Vedrovice

Datum zveřejnění: 01.10.2018

Datum stažení: 01.10.2023

Stav zakázky: Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Datum uzavření smlouvy: 19.10.2018

Seznam částí

Název Číslo Stav Datum vytvoření
Sběrné místo odpadů Vedrovice - dodávky technologií 1 Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ 2018-10-01 21:41:43

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2018-10-01 21:42:10
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 2018-10-01 21:42:36
Kupní smlouva 2018-10-23 16:26:31
Kupní smlouva - plná moc 2018-10-23 16:27:08

Seznam uchazečů

Název Číslo části Země sídla Nabídková cena s DPH
SUEZ Využití zdrojů a.s. 1 25638955 CZ 1366357.00 Kč
JRK Česká republika s.r.o. 1 24853640 CZ 1591150.00 Kč

Dodavatelé

Část zakázky Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
1 Sběrné místo odpadů Vedrovice - dodávky technologií SUEZ Využití zdrojů a.s. 25638955 CZ 1129221.00 Kč 1366357.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Část zakázky Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2019 1129221.00 Kč 1366357.00 Kč