Název Datum zveřejnění Datum stažení
Zateplení Mateřské školy Vedrovice 2014-02-21 16:13:27 2019-02-21
Zlepšování tepelnětechnických vlastností objektu č. parc. 180 – KD Vedrovice 2014-02-21 16:13:27 2019-02-21
Rekonstrukce komunikací v obci Vedrovice – I. etapa 2014-05-12 14:11:05 2019-05-12
Vedrovice - inovace vodovodu 2015-02-02 15:20:29 2020-02-02
Zateplení Mateřské školy Vedrovice - nové VŘ 2015-10-19 22:25:12 2020-10-19
Zlepšování tepelnětechnických vlastností objektu č. parc. 180 – KD Vedrovice - nové VŘ 2015-10-19 23:24:49 2020-10-19
Úprava místní komunikace v obci Vedrovice 2017-07-26 07:54:34 2022-07-26
Rekonstrukce místní komunikace Pod lipou a autobusová zastávka 2017-10-20 08:16:55 2022-10-20
Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice 2018-04-12 22:51:43 2023-04-12
Zasíťování lokality Z 1/4 Vedrovice – vodovod a tlaková kanalizace 2018-09-14 10:48:30 2023-09-14
Úprava místní komunikace v obci Vedrovice 2018-10-01 21:36:37 2023-10-01
Sběrné místo odpadů Vedrovice - stavební práce 2018-10-01 21:39:19 2023-10-01
Sběrné místo odpadů Vedrovice - dodávka technologického vybavení 2018-10-01 21:41:43 2023-10-01
Úprava místní komunikace v obci Vedrovice na p.č. 2101 - II. etapa 2018-10-01 21:44:26 2023-10-01
Úprava MK a zpevněné plochy u sběrného dvora Vedrovice 2019-05-20 08:12:21 2024-05-20
DA pro JSDH 2019-10-04 16:58:16 2024-10-04
Stavební úpravy budovy ZŠ Vedrovice 2020-03-16 15:35:59 2025-03-16
Terénní úpravy na pozemku p.č. 2598 2021-07-30 08:38:59 2026-07-30
Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura - SO.303 Vodovod - I. etapa 2021-10-05 18:31:49 2026-10-05
Chodník podél silnice III/3964 v k.ú. Zábrdovice a Vedrovice 2022-04-06 13:36:46 2027-04-06
Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura - SO.303 Vodovod - II. etapa 2022-04-28 08:42:26 2027-04-28
Stavební úpravy jídelny ZŠ na OÚ Vedrovice 2022-06-27 09:38:10 2027-06-27
Odvodnění komunikace pod stavbou chodníků, v k.ú. Zábrdovice – 1. etapa 2022-06-28 12:01:40 2027-06-28
Zdroj pitné vody pro obec Vedrovice, HV-3 – Hydrogeologický průzkum 2022-08-30 11:22:26 2027-08-30