Zadavatel: Obec Vedrovice

Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-011475

Datum zveřejnění: 12.04.2018

Datum stažení: 12.04.2023

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Užší řízení

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Datum uzavření smlouvy: 20.09.2018

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Přílohy Kvalifik. Dok. ÚSES Vedrovice 2018-04-12 23:02:02
Přílohy ZD ÚSES Vedrovice 2018-04-12 23:03:06
Výkaz výměr 2018-04-13 19:02:51
Technická zpráva 2018-04-13 19:03:21
Fotodokumentace 2018-04-13 21:35:37
Výkres 01 2018-04-13 21:38:35
Výkres 02a 2018-04-13 21:39:05
Výkres 02b 2018-04-13 21:39:28
Výkres 02c 2018-04-13 21:39:50
Výkres 02d 2018-04-13 21:40:25
Výkres 03a 2018-04-13 21:40:50
Výkres 03b 2018-04-13 21:41:12
Výkres 03c 2018-04-13 21:41:36
Výkres 03d 2018-04-13 21:42:03
Výkres 03e 2018-04-13 21:42:27
Výkres 03f 2018-04-13 21:42:50
Výkres 03g 2018-04-13 21:43:17
Výkres 03h 2018-04-13 21:43:56
Vyjádření komplet 2018-04-13 21:45:20
Biologické hodnocení 2018-04-13 21:46:51
Projektová dokumentace - komplet - odkaz 2018-04-13 21:48:32
Zadávací dokumentace 2018-05-11 19:44:22
Kvalifikační dokumentace Vedrovice ÚSES 2018-05-11 19:46:47
SoD Vedrovice - návrh 2018-05-11 19:47:51
Vedrovice - oznámení o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast 2018-05-11 19:48:53
Vedrovice - oznámení o změně zadávacích podmínek 2018-05-11 19:50:40
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 2018-09-23 09:12:26
Smlouva o dílo 2018-09-23 09:13:02
Smlouva o dílo - rozpočet 2018-09-23 09:13:49
Písemná zpráva zadavatele 2018-09-29 20:58:53
Dodatek ke smlouvě 2020-01-02 14:50:11

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
KAVYL s.r.o. 49975358 CZ 11342297.00 Kč
H-REKULTIVACE a.s. 25032739 CZ 11560202.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
KAVYL s.r.o. 49975358 CZ 9373799.00 Kč 11342297.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2018 2371617.00 Kč 2869656.00 Kč
2019 4239675.00 Kč 5130007.00 Kč
2020 926818.00 Kč 1121450.00 Kč