Zadavatel: Obec Vedrovice

Datum zveřejnění: 30.08.2022

Datum stažení: 30.08.2027

Stav zakázky: VZ neukončena

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Datum uzavření smlouvy: 29.08.2022

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Výzva 2022-08-30 11:24:48
Zadávací dokumentace 2022-08-30 11:25:03
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 2022-08-30 11:25:21
Smlouva o dílo 2022-08-30 11:25:46
Smlouva o dílo - Příloha č.1 - Položkový rozpočet 2022-08-30 11:26:07
Projektová dokumentace 2022-08-30 11:35:06
Souhlas OŽP s geologickými pracemi 2022-08-30 11:35:52

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
AQUA ENVIRO s.r.o. 26907909 CZ 1183380.00 Kč
HS geo, s.r.o. 26917785 CZ 1136553.00 Kč
Lidařík, s.r.o. 26921219 CZ 1165351.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
HS geo, s.r.o. 26917785 CZ 939300.00 Kč 1136553.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH