Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 25.06.2018

Datum stažení: 25.06.2023

Stav zakázky: VZ neukončena

Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Datum uzavření smlouvy: 17.04.2018

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2018-06-25 12:33:40
Dodatek č. 1 2018-06-25 12:34:34

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH

Dodavatelé

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH