Název Datum zveřejnění Datum stažení
Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ T. G. Masaryka v Lázních Bělohradě 2014-05-30 08:34:30 2019-05-30
Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ T. G. Masaryka v Lázních Bělohradě 2014-05-30 08:44:59 2019-05-30
Výkon technického dozoru investora v rámci projektu Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev 2014-05-30 08:52:47 2019-05-30
Kanalizace obce Brtev, vodovod obce Brtev 2014-05-30 09:18:56 2019-05-30
Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Lázně Bělohrad 2014-05-30 09:41:02 2019-05-30
Bankovní úvěr na spolufinancování projektu - Kanalizace obce Brtev, vodovod obce Brtev 2014-05-30 09:46:43 2019-05-30
Montáž TČ včetně příslušenství v budově MŠ v Lázních Bělohradě 2014-06-04 10:35:23 2019-06-04
Odstranění vlhkosti v ZŠ K. V. Raise v Lázních Bělohradě 2014-06-05 10:31:17 2019-06-05
BUS nádraží Lázně Bělohrad 2014-06-05 10:49:35 2019-06-05
Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad 2014-06-05 11:59:34 2019-06-05
Dodávky plynu 2014-06-10 19:30:48 2019-06-10
Dodávky elektřiny 2014-06-10 19:36:58 2019-06-10
Dodávky vody a odvádění odpadních vod 2014-06-10 19:44:18 2019-06-10
Dodávky pohonných hmot 2014-06-11 08:44:52 2019-06-11
Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ Lázně Bělohrad - Horní Nová Ves 112 2014-06-11 10:57:18 2019-06-11
Lázně Bělohrad bezbariérová trasa, k.ú. Horní Nová Ves 2014-06-11 11:37:29 2019-06-11
Snížení energetické náročnosti bytového domu Kotykova alej č.p. 140 - 145, Lázně Bělohrad 2014-06-11 12:09:29 2019-06-11
Montáž rozvodů veřejného osvětlení v Horní Nové Vsi 2014-06-11 15:53:13 2019-06-11
Analýza rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj v Lázních Bělohrad 2014-07-14 15:50:51 2019-07-14
Lázně Bělohrad - rozšíření vybavení kompostárny 2014-10-06 14:20:44 2019-10-06
Ulice Václavská 2015-02-28 15:10:18 2020-02-28
Sportoviště Lázně Bělohrad 2015-05-13 14:46:55 2020-05-13
Dopravní a technická infrastruktura v areálu u Bažantnice v Lázních Bělohrad 2015-05-22 09:24:23 2020-05-22
Nákup účelového vozidla pro technické služby 2015-06-11 10:26:47 2020-06-11
Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad 2015-07-01 11:18:39 2020-07-01
Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v mateřské škole Lázně Bělohrad 2015-07-29 09:01:42 2020-07-29
Dodávky plynu 2016 2015-08-31 09:07:33 2020-08-31
Dodávky elektrických energií 2016 2015-08-31 09:08:40 2020-08-31
Výstavba domovního výtahu v domě s pečovatelskou službou 2015-09-10 15:59:41 2020-09-10
Nákup smykem řízeného nakladače LOCUST L 753 2015-10-08 11:03:25 2020-10-08
Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad 2016-02-24 09:14:18 2021-02-24
Sportovní areál Lázně Bělohrad – interiéry 2016-02-26 09:15:59 2021-02-26
Dodávky telekomunikačních služeb 2016-03-08 13:24:21 2021-03-08
Sportoviště Lázně Bělohrad - II. etapa 2016-03-21 17:30:06 2021-03-21
Rekonstrukce hasičské zbrojnice a rozšíření knihovny 2016-03-22 10:45:06 2021-03-22
Pojištění majetku 2016-03-30 14:31:31 2021-03-30
Opravy výtluků a ostatních poruch na asfaltových komunikacích v Lázních Bělohradě 2016-04-25 11:22:39 2021-04-25
Pumppark Lázně Bělohrad 2016-07-21 14:40:15 2021-07-21
Zpracování projektové dokumentace "Revitalizace rybníku Pardoubek" 2016-07-27 18:18:44 2021-07-27
Rekonstrukce kanalizace a obnova komu-nikace v Nerudově aleji - Lázně Bělohrad 2016-08-30 11:59:44 2021-08-30
Oprava chodníků a vjezdů k domům v Lázních Bělohradě – Horní Nové Vsi ulici Družstevní 2016-09-19 15:15:37 2021-09-19
Rekonstrukce bytu č.3 v Lázních Bělohradě, nám. K. V. Raise, čp. 20 2016-10-24 13:51:12 2021-10-24
Zpracování projektové dokumentace - LÁZNĚ BĚLOHRAD - NOVÉ SÍDLO MĚSTSKÉHO ÚŘADU 2016-12-20 14:38:14 2021-12-20
Zateplení hasičské zbrojnice ve městě Lázně Bělohrad - zhotovitel 2016-12-23 11:52:27 2021-12-23
SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD 2017-04-13 13:14:10 2022-04-13
Sportoviště Lázně Bělohrad - DOKONČENÍ II. etapy 2017-04-24 09:26:23 2022-04-24
Prevence odpadů - Lázně Bělohrad 2017-06-14 13:01:09 2022-06-14
Demolice budov čp. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad 2017-06-20 07:29:20 2022-06-20
Nákup užitkového elektromobilu 2017-08-23 12:21:22 2022-08-23
Nákup a modernizace informačních systémů ve městě Lázně Bělohrad - Docházkový systém 2017-09-13 15:56:22 2022-09-13
Nákup a modernizace informačních systémů ve městě Lázně Bělohrad – Webová prezentace 2017-09-13 16:02:32 2022-09-13
Revitalizace zeleně ve městě Lázně Bělohrad 2017-09-14 09:42:10 2022-09-14
Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad 2017-09-18 08:22:44 2022-09-18
Nový městský úřad úprava okolí ve městě Lázně Bělohrad 2017-10-05 14:39:55 2022-10-05
Výstavba nových parkovacích stání pro osobní automobily v Lázních Bělohradě 2017-11-22 14:12:14 2022-11-22
Lázně Bělohrad - Dopravní automobil 2018-02-08 14:55:11 2023-02-08
Sdružené kanalizační přípojky A4, A6 - Zhotovitel 2018-03-21 15:02:48 2023-03-21
Oprava komunikací HNV – (proti benzině) 2018-03-21 15:15:52 2023-03-21
Retoping povrchu atletické dráhy v Lázních Bělohradě 2018-03-22 08:03:03 2023-03-22
Oprava místních komunikací v Horní Nové Vsi - Zhotovitel 2018-04-12 12:41:23 2023-04-12
Nový městský úřad a úprava okolí ve městě Lázně Bělohrad – zhotovení studie stavby, DUR, DSP, DPS, AD 2018-05-18 07:45:16 2023-05-18
Oprava chodníku na Dolní Nové Vsi 2018-06-25 12:32:46 2023-06-25
Snížení energetické náročnosti objektu na st. p. 543 2018-07-12 17:39:12 2023-07-12
Snížení energetické náročnosti objektu na st. p. 543 2018-08-02 10:20:54 2023-08-02
Obnova místních komunikací A4, A6 a DNV 2018-08-07 15:36:19 2023-08-07