Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 22.03.2018

Datum stažení: 22.03.2023

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
01. Výzva k podání nabídky 2018-03-22 08:03:18
02. Krycí list 2018-03-22 08:03:30
03. Výkaz výměr 2018-03-22 08:03:43
04. Čestné prohlášení 2018-03-22 08:03:56
05. Fotodokumentace 2018-03-23 11:06:16
Dodatečné informace č. 1 2018-03-26 12:27:19
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 2018-05-02 14:53:59
Smlouva o dílo 2018-05-17 14:11:53

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
RED BERRY, SE 01469975 CZ 847653.00 Kč
Linhart spol. s r. o. 47052121 CZ 1000617.00 Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 CZ 1083908.00 Kč
TUBEKO SPORT spol. s r. o. 49825020 CZ 893574.00 Kč
J.I.H. - sportovní stavby s.r.o. 24289779 CZ 766823.00 Kč
VYSSPA Sports Technology s.r.o. 27967638 CZ 990876.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
J.I.H. - sportovní stavby s.r.o. 24289779 CZ 633738.00 Kč 766823.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH