Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 21.03.2018

Datum stažení: 21.03.2023

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2018-03-21 15:04:46
Příloha č. 1 - Slepý výkaz, výměr 2018-03-21 15:05:38
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace 2018-03-21 15:06:28
Příloha č. 3 - Krycí list 2018-03-21 15:07:00
Příloha č. 4 - Smlouva o dílo 2018-03-21 15:07:28
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení 2018-03-21 15:08:00
Rozhodnutí o výběru nabídky 2018-04-12 09:31:13
Smlouva o dílo 2018-04-27 12:20:54
Dodatek ke smlouvě 2018-09-24 12:44:44

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
Stavoka Kosice, a.s. 25275119 CZ 1287440.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Stavoka Kosice, a.s. 25275119 CZ 1064000.00 Kč 1287440.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH