Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 26.02.2016

Datum stažení: 26.02.2021

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 2016-02-26 09:22:11
Zadávací dokumentace 2016-02-26 09:23:07
Příloha č. 1 - Krycí list 2016-02-26 09:23:31
Příloha č. 2 - Kupní smlouva 2016-02-26 09:23:55
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení 2016-02-26 09:24:26
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace 2016-02-26 09:24:55
Příloha č. 5 - Výkaz, výměr 2016-02-26 09:25:20
Dodatečné informace č. 1 2016-03-03 13:17:27
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 2016-03-21 13:46:03
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 2016-03-24 17:11:50
Námitka - Truhlářství JPS s.r.o. 2016-03-31 13:59:28
Rozhodnutí o námitce uchazeče - Truhlářství JPS s.r.o. 2016-03-31 14:00:17
Smlouva 2016-04-14 10:04:30
Dodatek č.1 ke smlouvě 2016-06-20 08:57:25
Dodatek č. 2 ke smlouvě 2016-09-26 08:52:44

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
ARBYD CZ s.r.o. 26339269 CZ 1358859.00 Kč
Balihar s.r.o. 27534740 CZ 906293.00 Kč
Truhlářství JPS s.r.o. 25273655 CZ 926223.00 Kč
Ing. Pavel Ježek 11579617 CZ 1034114.00 Kč
READY INTERIER s.r.o. 28787943 CZ 1050325.00 Kč
Český nábytek a.s. 26063395 CZ 1064870.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Balihar s.r.o. 27534740 CZ 749003.00 Kč 906293.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2016 711493.00 Kč 860907.00 Kč
2017 62921.00 Kč 76134.00 Kč