Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

zakázka byla přesunuta z jiného portálu

Datum zveřejnění: 30.05.2014

Datum stažení: 30.05.2019

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Výzva 2014-05-30 08:45:15
Odůvodnění VZ dle § 156 2014-05-30 08:45:43
Zadávací dokumentace 2014-05-30 08:45:58
Příloha č. 1 - Krycí list 2014-05-30 08:46:17
Příloha č. 2 - SoD 2014-05-30 08:46:40
Příloha č. 3 - Technická specifikace 2014-05-30 08:47:08
Příloha č. 4 - CP 2014-05-30 08:47:33
Technická zpráva MŠ LB 2014-05-30 08:48:19
Dodatečné informace č. 1 2014-05-30 08:48:49
Dodatečné informace č. 2 2014-05-30 08:49:40
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 2014-05-30 08:50:09
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 2014-05-30 08:50:27
Písemná zpráva zadavatele 2014-05-30 08:51:18
Smlouva 2014-05-30 08:51:45
Dodatek ke smlouvě č. 1 2015-03-05 16:05:10

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
PFF - stavební společnost s.r.o. 27507751 CZ 5076426.00 Kč
KERSON spol. s.r.o. 45536040 CZ 5220067.00 Kč
VEXTA a.s. 26196662 CZ 5863199.00 Kč
ASJ s.r.o. 25281861 CZ 5990394.00 Kč
MARHOLD a.s. 15050050 CZ 6048819.00 Kč
OBIS, spol. s.r.o. 60933682 CZ 6722222.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
PFF - stavební společnost s.r.o. 27507751 CZ 0.00 Kč 5076426.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2014 4201070.00 Kč 5083298.00 Kč