Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 02.08.2018

Datum stažení: 02.08.2023

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Datum uzavření smlouvy: 20.09.2018

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2018-08-02 10:21:21
Příloha - Projektová dokumentace - zateplení 2018-08-02 10:23:40
Příloha - Projektová dokumentace - stavební úpravy 2018-08-02 10:24:28
Příloha - Výkaz, výměr 2018-08-02 10:25:13
Příloha - Krycí list 2018-08-02 10:25:46
Příloha - Smlouva 2018-08-02 10:26:05
Příloha - Čestné prohlášení 2018-08-02 10:26:24
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 2018-09-12 16:22:55
Smlouva o dílo 2018-09-24 10:00:37

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
Stav-Agency, s.r.o. 25482505 CZ 6382174.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Stav-Agency, s.r.o. 25482505 CZ 5274524.00 Kč 6382174.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH