Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 24.02.2016

Datum stažení: 24.02.2021

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 2016-02-24 09:19:48
Zadávací dokumentace 2016-02-24 09:19:59
Příloha č. 1 - Krycí list 2016-02-24 09:21:51
Příloha č. 2 - SoD 2016-02-24 09:23:01
Příloha č. 3 - PD 2016-02-24 09:24:18
Příloha č. 4 - VV 2016-02-24 09:25:03
Příloha č. 5 - CP 2016-02-24 09:25:53
Dodatečné informace č. 1 2016-03-08 15:33:38
Dodatečné informace č. 1 - příloha 2016-03-08 15:34:14
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 2016-03-29 15:08:58
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 2016-03-29 15:28:36
Smlouva o dílo 2016-04-25 15:19:43
Dodatek ke smlouvě 2016-08-26 10:47:57

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
KAMPA-MARYNKA s.r.o. 26014998 CZ 691869.00 Kč
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 15053695 CZ 761090.00 Kč
Stavoka Kosice a.s. 25275119 CZ 903078.00 Kč
NADOZ, s.r.o. 49883171 CZ 828799.00 Kč
KVIS Pardubice a.s. 46506934 CZ 670252.00 Kč
MATEX HK s.r.o. 25968807 CZ 779198.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
KAMPA-MARYNKA s.r.o. 26014998 CZ 571793.00 Kč 691869.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH