Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 08.02.2018

Datum stažení: 08.02.2023

Stav zakázky: VZ neukončena

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2018-02-08 14:55:47
Příloha - Krycí list 2018-02-08 14:56:13
Příloha - Čestné prohlášení 2018-02-08 14:56:30
Příloha - Technická specifikace 2018-02-08 14:56:47
Příloha - Smlouva 2018-02-08 14:57:09
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 2018-03-12 14:44:53
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 2018-03-22 09:43:53
Kupní smlouva 2018-05-09 10:13:46

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
Auto Trutnov s.r.o. 25931270 CZ 981691.00 Kč
M 3000, a. s. 25084526 CZ 1276175.00 Kč
Vesta Auto Corson s.r.o. 27120457 CZ 1033161.00 Kč
Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., o. z. Porsche Praha - Smíchov 47124652 CZ 1215583.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Vesta Auto Corson s.r.o. 27120457 CZ 853852.00 Kč 1033161.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH