Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 13.09.2017

Datum stažení: 13.09.2022

Stav zakázky: VZ neukončena

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace - Webová prezentace 2017-09-13 16:03:36
Příloha - Krycí list 2017-09-13 16:04:21
Příloha - Čestné prohlášení 2017-09-13 16:04:39
Příloha - Požadavky na webovou prezentaci 2017-09-13 16:05:01
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 2017-09-18 12:19:25
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 2017-09-25 12:41:31
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 2017-09-26 15:01:21
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 2017-10-25 14:05:22
Smlouva 2017-11-08 09:54:01

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
Bc. Jan Holub 01087070 CZ 1390000.00 Kč
Web-co IT s.r.o. 02531259 CZ 1631080.00 Kč
Complete Internet Services, s.r.o. 25930443 CZ 1204986.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Complete Internet Services, s.r.o. 25930443 CZ 995856.00 Kč 1204986.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH