Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

zakázka byla přesunuta z jiného portálu
https://veza.cz/Contract.aspx?id=1234

Datum zveřejnění: 30.05.2014

Datum stažení: 30.05.2019

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva 2014-05-30 09:47:07
Příloha č. 1 - Krycí list 2014-05-30 09:47:31
Dodatečné informace č. 1 2014-05-30 09:47:51
Dodatečné informace č. 2 2014-05-30 09:48:07
Dodatečné informace č. 3 2014-05-30 09:48:24
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 2015-03-12 16:51:08
Smlouva 2015-03-12 16:51:24

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH

Dodavatelé

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH