Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 12.07.2018

Datum stažení: 12.07.2023

Stav zakázky: VZ byla zrušena

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2018-07-12 17:39:58
Příloha - Projektová dokumentace - zateplení 2018-07-12 17:43:03
Příloha - Projektová dokumentace - stavební úpravy 2018-07-12 17:43:55
Příloha - Výkaz, výměr 2018-07-12 17:45:12
Příloha - Krycí list 2018-07-12 17:45:33
Příloha - Smlouva o dílo 2018-07-12 17:45:56
Příloha - Čestné prohlášení 2018-07-12 17:46:16
Rozhodnutí o zrušení VŘ 2018-08-01 17:10:02

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH

Dodavatelé

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH