Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 18.09.2017

Datum stažení: 18.09.2022

Stav zakázky: VZ neukončena

Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2017-09-18 08:25:52
Příloha č. 1 - Krycí list 2017-09-18 08:26:11
Příloha č. 2 - Formulář nabídkové ceny 2017-09-18 08:26:50
Příloha č. 3 - tomáž odpadů 2011-2016 2017-09-18 08:27:43
Příloha č. 4 -2018 Svozový kalendář 2017-09-18 08:28:29
Příloha č. 5 - Smlouva o dílo 2017-09-18 08:28:57
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení 2017-09-18 08:29:25
Příloha č. 7 - Pronajímené nádoby 2017-09-18 08:29:54
Příloha č. 8 - Rozmístění nádob 2017-09-18 08:30:24
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 2017-10-03 16:02:05
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 2017-11-23 16:07:48
Smlouva 2017-12-06 08:09:35
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) 2017-12-07 12:06:08

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
Severočeské komunální služby s.r.o. 62738542 CZ 15506137.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Severočeské komunální služby s.r.o. 62738542 CZ 13439896.00 Kč 15506137.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH