Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 21.03.2018

Datum stažení: 21.03.2023

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2018-03-21 15:16:30
Příloha č. 1 - Slepý výkaz, výměr 2018-03-21 15:17:25
Příloha č. 2 - Krycí list 2018-03-21 15:17:46
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 2018-03-21 15:18:12
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení 2018-03-21 15:18:42
Rozhodnutí o výběru nabídky 2018-04-12 09:31:51
Smlouva o dílo 2018-04-27 12:18:17
Dodatek ke smlouvě 2018-09-24 12:43:51

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
COLAS CZ, a.s. 26177005 CZ 1052700.00 Kč
SaM silnice a mosty a. s. 25018094 CZ 1329359.00 Kč
M - SILNICE a. s. 42196868 CZ 1191492.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
COLAS CZ, a.s. 26177005 CZ 870000.00 Kč 1052700.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH