Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 10.09.2015

Datum stažení: 10.09.2020

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 2015-09-10 16:02:25
Zadávací dokumentace 2015-09-10 16:02:36
Příloha č. 1 - Krycí list 2015-09-10 16:02:52
Příloha č. 2 - Kupní smlouva 2015-09-10 16:03:09
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení 2015-09-10 16:03:30
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace 2015-09-10 16:04:12
Dodatečné informace č. 1 2015-09-14 12:17:22
Dodatečné informace č. 2 2015-09-25 13:31:51
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 2015-10-15 15:09:52
Námitka 2015-10-26 11:29:16
Rozhodnutí zadavatele o námitkách 2015-10-26 11:30:15
Smlouva 2015-11-09 16:48:56
Dodatek ke smlouvě 2015-11-09 16:49:20
Dodatek ke smlouvě č. 2 2015-12-03 09:23:58

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
Otis a.s. 42324254 CZ 914250.00 Kč
MSV Liberec s.r.o. 61328952 CZ 1007170.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Otis a.s. 42324254 CZ 795000.00 Kč 914250.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2015 852000.00 Kč 979800.00 Kč