Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 07.08.2018

Datum stažení: 07.08.2023

Stav zakázky: VZ neukončena

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2018-08-07 15:37:04
Příloha - Výkaz, výměr 2018-08-07 15:38:49
Příloha - Projektová dokumentace 2018-08-07 15:39:06
Příloha - Krycí list 2018-08-07 15:39:44
Příloha - Smlouva o dílo 2018-08-07 15:40:17
Příloha - Čestné prohlášení 2018-08-07 15:40:38
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 2018-09-12 16:31:36
Smlouva o dílo 2018-09-27 13:38:40

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH

Dodavatelé

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH