Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 22.05.2015

Datum stažení: 22.05.2020

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2015-05-22 09:27:09
Vzor krycího listu nabídky 2015-05-22 09:28:28
Vzor čestného prohlášení 2015-05-22 09:29:45
Závazný návrh smlouvy o dílo 2015-05-22 09:30:44
Vzor přehledu dokladů 2015-05-22 09:31:32
Výkaz výměr SO01 2015-05-22 09:32:16
Výkaz výměr SO 102 2015-05-22 09:33:16
Výkaz výměr SO 301 2015-05-22 09:33:57
Výkaz výměr SO 401 2015-05-22 09:34:31
Výkaz výměr SO 403 2015-05-22 09:35:05
Projektová dokumentace 1. část 2015-05-22 09:43:02
Projektová dokumentace 2. část 2015-05-22 09:43:55
Smlouva o dílo 2015-07-29 08:53:48
Písemná zpráva zadavatele 2015-07-29 12:42:55
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 2015-09-25 10:53:22

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
VALC, s.r.o. 45537151 CZ 6397844.00 Kč
STRABAG a.s. 60838744 CZ 6473580.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
VALC, s.r.o. 45537151 CZ 5287474.00 Kč 6397844.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH