Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 22.03.2016

Datum stažení: 22.03.2021

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 2016-03-22 10:45:48
Zadávací dokumentace 2016-03-22 10:45:58
Příloha č. 1 - Krycí list 2016-03-22 10:46:21
Příloha č. 2 - SoD 2016-03-22 10:47:06
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení 2016-03-22 10:47:36
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení (§ 68) 2016-03-22 10:48:11
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace 2016-03-22 10:50:09
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 2016-04-13 14:57:36
Smlouva o dílo 2016-04-25 15:20:25
Dodatek ke smlouvě 2016-09-20 12:09:47

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
MATEX HK s.r.o. 25968807 CZ 2647512.00 Kč
Vladimír Šafránek 11038039 CZ 2719205.00 Kč
ASJ s.r.o. 25281861 CZ 2644888.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
ASJ s.r.o. 25281861 CZ 2185858.00 Kč 2644888.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2016 2394978.00 Kč 2897923.00 Kč