Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 11.06.2015

Datum stažení: 11.06.2020

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 2015-06-11 10:27:41
Zadávací dokumentace 2015-06-11 10:28:11
Příloha č. 1 - Krycí list 2015-06-11 10:28:41
Příloha č. 2 - Kupní smlouva 2015-06-11 10:28:59
Příloha č. 3 - Technická specifikace 2015-06-11 10:29:20
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení 2015-06-11 10:29:45
Dodatečné informace č. 1 2015-06-11 17:03:30
Dodatečné informace č. 2 2015-06-25 17:34:57
Dodatečné informace č. 2 - příloha 2015-06-25 17:35:19
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 2015-07-22 14:18:46
Kupní smlouva 2015-08-06 10:23:39

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
IMOFA, spol. s r.o. 43874452 CZ 638123.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
IMOFA, spol. s r.o. 43874452 CZ 527374.00 Kč 638123.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2016 527374.00 Kč 638123.00 Kč