Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Evidenční číslo ve VVZ: 510985

Datum zveřejnění: 13.05.2015

Datum stažení: 13.05.2020

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Odůvodnění VZ dle § 156 2015-05-13 14:48:45
Zadávací dokumentace 2015-05-13 14:49:12
Vzor krycího listu nabídky 2015-05-13 14:51:13
Vzor čestného prohlášení 2015-05-13 14:51:47
Závazný návrh smlouvy o dílo 2015-05-13 14:52:22
Průvodní zpráva 2015-05-13 14:54:19
Souhrnná technická zpráva 2015-05-13 14:55:26
Situace širších vztahů 2015-05-13 14:56:54
Zákres do katastrální mapy 2015-05-13 14:57:33
Koordinační situace 2015-05-13 14:58:27
Soupis prací s výkazem výměr 2015-05-13 15:02:11
Dokumentace pro provedení stavby - 1. 2015-05-14 08:04:46
Dokumentace pro provedení stavby - 2. 2015-05-14 08:05:35
Dokumentace pro provedení stavby - 3. 2015-05-14 08:06:19
Dokumentace pro provedení stavby - 4. 2015-05-14 08:07:03
Dokumentace pro provedení stavby - 5. 2015-05-14 08:07:42
Dokumentace pro provedení stavby - 6. 2015-05-14 08:08:21
Postup pro stažení dokumentace 2015-05-18 10:11:07
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 2015-05-29 12:26:01
Vzor přehledu dokladů dle § 68 zákona 2015-06-02 15:18:35
Dodatečné informace 2015-06-03 09:54:32
Dodatečné informace 2015-06-04 13:38:34
Smlouva o dílo 2015-07-29 08:52:35
Písemná zpráva zadavatele 2015-07-29 13:24:45
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 2015-11-11 09:23:21
Písemná zpráva zadavatele JŘBU č.1 2015-11-30 13:22:47
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 2015-12-23 07:49:59
Písemná zpráva zadavatele JŘBU č.2 2015-12-23 07:52:48
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 2016-05-23 16:47:33
Písemná zpráva zadavatele JŘBÚ 3 2016-05-23 16:48:25
Dodatek č. 4 ke smlouvě 2016-06-29 17:14:51
Písemná zpráva zadavatele JŘBÚ 4 2016-06-29 17:15:27

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
VALC, s.r.o. 45537151 CZ 17511120.00 Kč
ASJ s.r.o. 25281861 CZ 20287179.00 Kč
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 25253361 CZ 18630688.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
VALC, s.r.o. 45537151 CZ 14472000.00 Kč 17511120.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2015 5814616.78 Kč 7035685.09 Kč
2016 9124988.00 Kč 11041235.00 Kč