Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 06.10.2014

Datum stažení: 06.10.2019

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace - Lázně Bělohrad - rozšíření vybavení kompostárny 2014-10-06 14:21:49
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 2014-10-06 14:22:50
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy 2014-10-06 14:23:20
Příloha č. 3 - Technická specifikace 2014-10-06 14:23:52
příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení 2014-10-06 14:24:22
Výzva 2014-10-06 16:00:38
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 2014-11-05 21:53:34
Smlouva 2014-12-18 11:10:18

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
Alfa Profi s.r.o. 29187923 CZ 723580.00 Kč
Ing. Josef Ťulpík 49567454 CZ 738100.00 Kč
ELKOPLAST CZ s.r.o. 25347942 CZ 774400.00 Kč
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. 13584286 CZ 895400.00 Kč
CHARVÁT CTS a.s. 28207505 CZ 682488.00 Kč
ENERGREEN PROJEKT s.r.o. 26880342 CZ 755040.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
CHARVÁT CTS a.s. 28207505 CZ 564040.00 Kč 682488.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2014 0.00 Kč 0.00 Kč
2015 564040.00 Kč 682489.00 Kč