Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 12.04.2018

Datum stažení: 12.04.2023

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2018-04-12 12:41:59
Příloha č. 1 - Slepý výkaz, výměr 2018-04-12 12:42:42
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace 2018-04-12 12:43:01
Příloha č. 3 - Krycí list 2018-04-12 12:43:27
Příloha č. 4 - Smlouva o dílo 2018-04-12 12:43:50
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení 2018-04-12 12:44:13
Rozhodnutí o výběru nabídky 2018-05-23 14:13:44
Smlouva o dílo 2018-05-30 12:28:41
Dodatek ke smlouvě 2018-09-24 12:43:24

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
COLAS CZ, a.s. 26177005 CZ 2688620.00 Kč
M - SILNICE a.s. 42196868 CZ 2794177.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
COLAS CZ, a.s. 26177005 CZ 2222000.00 Kč 2688620.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH