Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 30.08.2016

Datum stažení: 30.08.2021

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2016-08-30 11:59:58
Příloha - Čestné prohlášení 2016-08-30 12:03:13
Příloha - Smlouva o dílo 2016-08-30 12:03:41
Příloha - Čestné prohlášení (ZKP) 2016-08-30 12:04:04
Příloha - Čestné prohlášení (§ 68) 2016-08-30 12:04:34
Příloha - Projektová dokumentace 2016-08-30 12:07:21
Dodatečné informace č. 1 2016-09-08 10:30:07
Dodatečné informace č. 1 - příloha 2016-09-08 16:40:14
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 2016-09-15 12:11:39
Smlouva 2016-10-07 09:37:15
Dodatek č. 1 ke smlouvě 2017-02-01 16:28:07
Dodatek č. 2 ke smlouvě 2017-04-24 09:35:06
Dodatek č. 3 ke smlouvě 2017-06-02 11:10:39

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
MATEX HK s.r.o. 25968807 CZ 4754063.00 Kč
EUROVIA CS, a.s. 45274925 CZ 5194323.00 Kč
SOVIS CZ, a.s. 27532208 CZ 5263246.00 Kč
OBIS, spol. s r.o. 60933682 CZ 5361460.00 Kč
M-SILNICE a.s. 42196868 CZ 5532999.00 Kč
MIZERA - STAVBY, a.s. 28762070 CZ 5711060.00 Kč
ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. 28776976 CZ 5867220.00 Kč
KVIS Pardubice a.s. 46506934 CZ 6169008.00 Kč
V A K S T A V spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí 45537186 CZ 6284274.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
MATEX HK s.r.o. 25968807 CZ 3928978.00 Kč 4754063.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2016 1006726.00 Kč 1218138.00 Kč
2017 3114700.00 Kč 3768787.00 Kč