Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Evidenční číslo ve VVZ: 7601010032776

Datum zveřejnění: 21.03.2016

Datum stažení: 21.03.2021

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Užší řízení

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Odůvodnění VZ dle § 156 2016-03-21 17:31:36
Kvalifikační dokumentace 2016-03-21 17:32:30
Dodatečné informace 1 2016-03-24 15:44:16
Kvalifikační dokumentace - upravená 2016-03-24 15:45:51
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 2016-04-13 15:54:44
Krycí list nabídky 2016-04-13 15:57:02
Návrh smlouvy 2016-04-13 15:57:23
Soupis prací 2016-04-13 15:57:58
Čestné prohlášení 2016-04-13 15:58:26
Dodatečné informace 2 2016-04-27 10:26:16
Smlouva 2016-06-14 13:49:31
Písemná zpráva zadavatele 2016-06-23 10:43:31
Dodatek ke smlouvě 2016-10-24 12:39:57

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
VYSSPA Sports Technology s.r.o. 27967638 CZ 14327199.00 Kč
NISAINVEST, spol. s r.o. 48290262 CZ 14265296.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
NISAINVEST, spol. s r.o. 48290262 CZ 11789501.00 Kč 14265296.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2016 4604452.00 Kč 5571387.00 Kč