Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 20.06.2017

Datum stažení: 20.06.2022

Stav zakázky: Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ

Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2017-06-20 07:30:16
Příloha - Krycí list 2017-06-20 07:30:42
Příloha - Smlouva 2017-06-20 07:31:15
Příloha - Čestné prohlášení 2017-06-20 07:31:40
Příloha - Projektová dokumentace 2017-06-20 07:33:06
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 2017-06-29 12:59:28
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 2017-07-10 15:45:01
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - příloha 2017-07-10 15:45:20
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 2017-07-12 11:08:51
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 2017-07-21 14:31:58
Smlouva 2017-08-22 10:41:51
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) 2017-08-22 13:27:20

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
PB SCOM s.r.o. 25397087 CZ 1916208.00 Kč
AWT Rekultivace a.s. 47676175 CZ 2363157.00 Kč
TREPART s.r.o. 25917838 CZ 2086312.00 Kč
AQUASYS spol. s r.o. 25344447 CZ 2714514.00 Kč
DEKONTA, a.s. 25006096 CZ 2095764.00 Kč
ENVISTONE, spol. s r.o. 25994182 CZ 2231884.00 Kč
BIGGEST s.r.o. 26080630 CZ 2174384.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
PB SCOM s.r.o. 25397087 CZ 1583643.00 Kč 1916208.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2018 1573642.00 Kč 1904108.00 Kč
2019 10000.00 Kč 12100.00 Kč