Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 01.07.2015

Datum stažení: 01.07.2020

Stav zakázky: VZ byla zrušena

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list 2015-07-01 11:20:31
Příloha č. 2 - SoD 2015-07-01 11:21:23
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení 2015-07-01 11:21:46
Příloha č. 4 - PD 2015-07-01 11:22:54
Dodatečné informace č. 1 2015-07-10 11:52:13
Dodatečné informace č. 1 - příloha 2015-07-10 11:52:33
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 2015-07-22 14:21:06
Zrušení zadávacího řízení 2015-10-21 10:27:05

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH

Dodavatelé

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH