Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 14.07.2014

Datum stažení: 14.07.2019

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
AQUATEST a.s. 44794843 CZ 1881145.00 Kč
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 15053695 CZ 1765093.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 15053695 CZ 1604630.00 Kč 1765093.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2014 151700.00 Kč 183557.00 Kč
2015 1422930.00 Kč 1721745.00 Kč