Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 23.12.2016

Datum stažení: 23.12.2021

Stav zakázky: VZ neukončena

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2016-12-23 11:53:10
Příloha - Krycí list 2016-12-23 11:54:12
Příloha - Čestné prohlášení 2016-12-23 11:54:31
Příloha - Smlouva 2016-12-23 11:55:53
Příloha - Projektová dokumentace 2016-12-23 11:56:31
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 2017-01-02 15:39:51
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - příloha 2017-01-03 16:34:06
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 2017-01-09 15:56:24
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - příloha 2017-01-09 15:58:29
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 2017-01-18 10:09:22
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - příloha 2017-01-18 10:09:55
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 2017-01-25 17:02:49
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 - příloha 2017-01-25 17:03:36
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 2017-02-23 10:28:37
Smlouva 2017-03-16 11:17:57
Dodatek ke smlouvě 2017-07-21 13:38:47
Dodatek ke smlouvě 2 2017-08-24 14:56:39
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) 2017-09-04 13:12:48

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
KAZIKO a.s. 26693054 CZ 3557286.55 Kč
MATEX HK s.r.o. 25968807 CZ 3626556.34 Kč
ASJ s.r.o. 25281861 CZ 4137680.91 Kč
STAV-AGENCY s.r.o. 25482505 CZ 3550421.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
STAV-AGENCY s.r.o. 25482505 CZ 2934233.00 Kč 3550421.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH
2017 2943745.00 Kč 3561931.00 Kč