Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Datum zveřejnění: 05.10.2017

Datum stažení: 05.10.2022

Stav zakázky: VZ neukončena

Specifikace zadávacího řízení: Soutěž o návrh

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
P01_Soutěžní podmínky 2017-10-06 14:05:46
P02_Výkresy stávající budovy 2017-10-06 14:06:09
P03_Technický popis zadání, stavební program 2017-10-06 14:06:39
P04_Digitální model 2017-10-06 14:07:00
P05_Zaměření řešeného území 2017-10-06 14:07:25
P06_Fotografie pro zákres 2017-10-06 14:07:55
P07_Geologický průzkum 2017-10-06 14:08:35
P08_Radonový průzkum 2017-10-06 14:09:01
P09_Uspořádání soutěžních panelů 2017-10-06 14:09:26
P10_Fotografie řešeného území 1 2017-10-06 14:14:33
P10_Fotografie řešeného území 2 2017-10-06 14:15:11
Prohlášení o autorství 2017-10-06 14:15:55
Čestné prohlášení o splnění podmínek účasti v soutěži 2017-10-06 14:16:20
Dodatečné informace č.1 2017-10-12 08:02:01
P02_Výkresy stávající budovy - DOPLNĚNÍ 2017-10-12 08:02:43
Dodatečné informace 2 2017-10-17 09:45:58
Dodatečné informace č. 3 2017-10-24 10:27:39
Dodatečné informace č. 4 2017-10-26 07:45:58
Dodatečné informace č. 5 2017-10-30 07:55:17
seznam měřených bodů 2017-10-30 07:57:03
Dodatečné informace č. 6 2017-11-06 07:59:19
Dodatečné informace č. 7 2017-11-10 16:01:40
Dodatečné informace č. 8 2017-11-13 08:18:40
Dodatečné informace č. 9 2017-11-16 13:28:20
Dodatečné informace č. 10 2017-11-21 10:31:33
Dodatečné informace č. 11 2017-11-24 21:31:29
Dodatečné informace č. 12 2017-11-29 10:20:54
Protokol o průběhu soutěže 2018-01-19 15:04:32
Usnesení RM 2018-01-19 15:05:33

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH

Dodavatelé

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH