Zadavatel: Obec Kožlí

Datum zveřejnění: 21.09.2016

Datum stažení: 21.09.2021

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2016-09-21 13:20:48
Příloha - Krycí list 2016-09-21 13:23:20
Příloha - Čestné prohlášení (ZKP) 2016-09-21 13:23:46
Příloha - Čestné prohlášení (§ 68) 2016-09-21 13:24:06
Příloha - Smlouva 2016-09-21 13:24:56
Příloha - Projektová dokumentace 2016-09-21 13:28:16
Dodatečné informace č. 1 2016-09-27 10:47:31
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 2016-10-06 17:39:11
Smlouva o dílo 2016-10-31 09:30:03

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH

Dodavatelé

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH