Zadavatel: Obec Česká Kubice

Datum zveřejnění: 05.02.2018

Datum stažení: 05.02.2023

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Datum uzavření smlouvy: 18.02.2016

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Výzva 2018-02-05 10:29:59
Zadávací dokumentace 2018-02-05 10:30:28
Technická specifikace 2018-02-05 10:32:23
Kupní smlouva 2018-02-05 10:32:58
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 2018-02-05 10:33:33
Písemná zpráva zadavatele 2018-02-05 10:34:13
Uzavřená Kupní smlouva 2018-02-05 10:34:40

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH

Dodavatelé

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH