Název Datum zveřejnění Datum stažení
Vůz na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním 2018-02-05 10:28:46 2023-02-05
Rodinné domy Folmava – RD 1, 2 a 3 2018-02-05 10:38:19 2023-02-05
Odstranění havarijního stavu kanalizace 2018-02-05 10:46:49 2023-02-05
Obec Česká Kubice - dodávka cisternové automobilové stříkačky 2018-02-05 10:51:36 2023-02-05
Chodník při silnici III/0268 v obci Folmava 2018-02-05 10:57:07 2023-02-05
Č. Kubice – provozní budova technických služeb 2018-02-05 10:59:27 2023-02-05
Č. Kubice - výstavba chodníků při II/190 2018-02-05 11:02:22 2023-02-05
Č. Kubice - kamerový systém CCTV 2018-02-05 11:04:20 2023-02-05
Č. Kubice tech. služby - vytápění 2018-02-05 11:06:36 2023-02-05
Bytový dům, Folmava č.p.60 2018-02-05 11:08:39 2023-02-05
Oprava havarijního stavu kanalizace - bezvýkopová mezi šachtami 2018-02-05 11:12:33 2023-02-05
Garáž a sklad zahradní technicky a nářadí, k.ú. Nový Spálenec, pozemek p. č. 59 a 78/1 2018-02-05 11:15:26 2023-02-05
Česká Kubice – rekonstrukce požární zbrojnice 2018-02-05 11:18:25 2023-02-05
Česká Kubice – Folmava – Vodovod, kanalizace a ČOV 2018-02-05 11:23:34 2023-02-05
Česká Kubice -dopravní automobil 2018-02-05 11:47:53 2023-02-05
Č. Kubice – vozidlo kombi 2018-02-14 14:52:15 2023-02-14
FZŠ – Česká Kubice – Cisternová automobilová stříkačka 2018-05-04 12:46:35 2023-05-04
„Dešťová kanalizace a rekonstrukce místní komunikace v obci Česká Kubice“ 2018-05-22 11:37:48 2023-05-22
Č. Kubice – Folmava, Spálenec – osazení TČ 2018-05-31 07:41:25 2023-05-31
ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA 2018-07-30 15:43:56 2023-07-30
Rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu 2018-09-26 19:03:23 2023-09-26
Č. Kubice – osobní automobil 2019-01-24 12:23:27 2024-01-24
Přístavba hasičské zbrojnice v obci Folmava k.ú. Dolní Folmava - pozemek parc.č. 2/5 2019-06-11 15:50:58 2024-06-11
Chodník při silnici II/190 v obci Spálenec 2019-07-26 13:34:27 2024-07-26
Oprava místní komunikace v k.ú. Dolní Folmava 2019-11-15 10:11:16 2024-11-15
Oprava místní komunikace v k.ú. Horní Folmava 2019-11-22 09:09:40 2024-11-22
Obytná zóna Česká Kubice - I. etapa 2019-11-22 09:16:01 2024-11-22
Č. Kubice – kolový traktor 2019-12-06 13:42:36 2024-12-06
Česká Kubice – užitkový automobil kategorie N1 2020-02-14 13:08:21 2025-02-14
Česká Kubice – užitkový automobil kategorie N1 2020-02-14 13:12:45 2025-02-14
Obytná zóna v obci Folmava 2020-03-02 14:25:26 2025-03-02
Chodník v obci Folmava - II. etapa 2020-03-18 11:39:11 2025-03-18