Zadavatel: Obec Česká Kubice

zakázka byla přesunuta z jiného portálu (původně zveřejněna dne 08.01.2018)
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-ceska-kubice_798/ceska-kubice-rekonstrukce-pozarni-zbrojnice_21912/

Datum zveřejnění: 05.02.2018

Datum stažení: 05.02.2023

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Datum uzavření smlouvy: 20.11.2017

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2018-02-05 11:18:43
Písemná zpráva zadavatele 2018-02-05 11:19:12

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH

Dodavatelé

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH