Zadavatel: Obec Česká Kubice

Datum zveřejnění: 04.05.2018

Datum stažení: 04.05.2023

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Datum uzavření smlouvy: 11.07.2018

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona) 2018-05-04 12:46:59
Zadávací dokumentace 2018-05-04 12:47:13
Příloha č. 1- Kryci_list 2018-05-04 12:47:24
Příloha č. 2- Poddodavatele 2018-05-04 12:47:33
Příloha č. 3 - Technická specifikace CAS 2018-05-04 12:47:42
Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy 2018-05-04 12:47:51
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 2018-06-14 08:53:21
Smlouva 2018-07-12 09:07:18
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) 2018-07-13 07:44:16

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH
WISS CZECH, s.r.o. 29305934 CZ 7137669.00 Kč

Dodavatelé

Název Země sídla Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
WISS CZECH, s.r.o. 29305934 CZ 5898900.00 Kč 7137669.00 Kč

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH