Zadavatel: Městys Bílé Podolí

Datum zveřejnění: 25.06.2014

Datum stažení: 25.06.2019

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2014-06-25 15:38:25
Příloha č. 1 - Krycí list 2014-06-25 15:39:05
Příloha č. 2 - Příkazní smlouva 2014-06-25 15:39:57
Příloha č. 3 - CP 2014-06-25 15:40:29
Dodatečné informace č. 1 2014-07-04 15:09:01
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče VOTAS, s.r.o. 2014-07-25 15:08:12
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče VRV, a.s. 2014-09-01 14:42:12
Námitka - VRV 2014-09-18 11:55:37
Rozhodnutí o námitkách - VRV 2014-09-18 11:56:07
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 2014-09-22 11:30:30
Smlouva 2015-03-04 15:11:30

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH

Dodavatelé

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH