Zadavatel: Městys Bílé Podolí

Datum zveřejnění: 09.05.2018

Datum stažení: 09.05.2023

Stav zakázky: VZ byla zadána

Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Dynamický nákupní systém: ne

Rámcová smlouva: ne

Datum uzavření smlouvy: 22.06.2018

Seznam dokumentů

Název dokumentu Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2018-05-09 09:50:14
Příloha - Krycí list 2018-05-09 09:50:52
Příloha - Čestné prohlášení 2018-05-09 09:51:15
Příloha - Smlouva 2018-05-09 09:51:48
Příloha - Projektová dokumentace 2018-05-09 09:52:18
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 2018-06-04 14:24:41
Smlouva o dílo 2018-06-25 16:09:28
Skutečně uhrazená cena 2018-09-20 12:53:30

Seznam uchazečů

Název Země sídla Nabídková cena s DPH

Dodavatelé

Seznam subdodavatelů

Název Země sídla

Rozpady

Rok smlouvy Cena za rok bez DPH Cena za rok s DPH