Název Datum zveřejnění Datum stažení
Veřejné WC na parkovišti v Hluboké nad Vltavou 2016-08-24 10:24:52 2021-08-24
Přechod pro pěší přes silnici II/105 Hluboká nad Vltavou - 1. část 2016-08-24 10:51:09 2021-08-24
Pravobřežní vltavská cyklostezka České Budějovice - Hluboká nad Vltavou, úseky J,K,M 2016-08-24 11:11:40 2021-08-24
Veřejné WC na parkovišti v Hluboké nad Vltavou 2016-08-24 13:32:30 2021-08-24
Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou KANALIZACE 2016-08-31 09:37:07 2021-08-31
Optimalizace vytápění objektů č.p. 35 a 36 - snížení energetické náročnosti 2016-08-31 09:46:46 2021-08-31
Hluboká nad Vltavou Horní ulice - oprava kanalizace 2016-08-31 09:52:08 2021-08-31
Výměna oken v obytném domě čp.34 Hluboká nad Vltavou 2016-08-31 10:07:58 2021-08-31
Zateplení MŠ Hluboká nad Vltavou 2016-08-31 10:11:53 2021-08-31
Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou - investice města Hluboká nad Vltavou 2016-08-31 10:16:40 2021-08-31
Obnova místní komunikace Líšnice - Radonice 2016-08-31 11:19:02 2021-08-31
Pravobřežní vltavská cyklostezka Č.Budějovice - Hluboká n. Vlt., část I 2016-08-31 11:23:31 2021-08-31
Zateplení ZŠ Hluboká nad Vltavou 2016-08-31 15:29:56 2021-08-31
Domov důchodců Hluboká nad Vltavou Relaxační zázemí - I.etapa 2016-08-31 15:54:02 2021-08-31
Ošetření významné liniové vegetace - Bavorovické aleje v Hluboké nad Vltavou 2016-08-31 16:01:17 2021-08-31
Rekonstrukce lesních cest Blanská a Starooborská 2016-08-31 16:07:04 2021-08-31
Modernizace místní komunikace Křesínská ulice 2016-08-31 16:11:41 2021-08-31
ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín - Pod Pilou 2016-08-31 16:25:54 2021-08-31
Hluboká nad Vltavou - obnova kanalizačních sběračů po povodni - ulice Zborovská, B. Němcové, nátok na ČOV a obnova vodovodu Zborovská 2016-09-06 15:48:52 2021-09-06
Modernizace místní komunikace Jabloňová ulice 2016-09-06 17:18:37 2021-09-06
Rekonstrukce vytápění a nový zdroj tepla BD 983 Hluboká nad Vltavou 2016-09-07 11:12:22 2021-09-07
Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou - stavba 2016-09-07 11:18:25 2021-09-07
Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou - technické vybavení 2016-09-07 11:26:55 2021-09-07
Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou - IO 12.1. - cyklostezka k mostu 2016-09-07 11:41:16 2021-09-07
Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou - investice města Hluboká nad Vltavou - dodatečné stavební práce 2016-09-07 11:53:41 2021-09-07
Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou - investice města Hluboká nad Vltavou - dodatečné stavební práce (Dodatek č.4) 2016-09-07 11:56:41 2021-09-07
Obnova mostu přes Bezdrevský potok v Bavorovicích 2016-09-07 12:14:29 2021-09-07
Domov důchodců Hluboká nad Vltavou relaxační zázemí II. etapa A 2016-09-07 15:30:07 2021-09-07
Rekonstrukce místní komunikace Vltavská ulice 2016-09-07 15:35:11 2021-09-07
Odbahnění rybníků Hvězdář Velký a Malý v k.ú. Hluboká nad Vltavou 2016-09-07 15:51:01 2021-09-07
ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín - Pod Pilou - dodatečné stavební práce (Dodatek č. 2) 2016-09-08 08:21:03 2021-09-08
Rekonstrukce místní komunikace Pod Horou v Líšnici 2016-09-08 08:26:33 2021-09-08
Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou - investice města Hluboká nad Vltavou - dodatečné stavební práce (Dodatek č.5) 2016-09-08 08:29:29 2021-09-08
Hluboká nad Vltavou - obnova kanalizačních sběračů po povodni - ulice Zborovská, B. Němcové, nátok na ČOV a obnova vodovodu Zborovská - 1. jednací řízení (Dodatek č. 1) 2016-09-08 08:35:18 2021-09-08
Dodávka chladicího kompresoru zimní stadion v Hluboké nad Vltavou. 2016-09-08 08:39:32 2021-09-08
Oprava cesty do Jaroslavic 2016-09-08 08:42:57 2021-09-08
Oprava povrchu Zahradní ulice 2016-09-08 08:45:54 2021-09-08
Cyklistická stezka na levém břehu Vltavy okolo sportovního areálu v Hluboké nad Vltavou, I. etapa 2016-09-08 08:49:10 2021-09-08
Autobusová zastávka na silnici II/146, Hluboká nad Vltavou 2016-09-08 08:54:02 2021-09-08
Stavební úpravy a přístavba ordinace - zdravotní středisko Hluboká nad Vltavou 2016-09-08 09:00:12 2021-09-08
Výměna oken v obytném domě č.p. 34 III. etapa Hluboká nad Vltavou 2016-09-08 09:04:55 2021-09-08
Hasičská zbrojnice Purkarec 2016-09-08 09:14:05 2021-09-08
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Hluboká nad Vltavou - vzduchotechnika 2016-09-08 09:17:33 2021-09-08
Analýza rizik ohrožení životního prostředí vlivem neřízených skládek na významné lokalitě Řídká Blana 2016-09-30 13:14:06 2021-09-30
Výměna oken v objektu č.p. 36 Hluboká nad Vltavou - I. etapa 2016-10-26 07:44:40 2021-10-26
REKULTIVACE SKLÁDKY ZÍKŮV LOM 2017-01-23 07:25:01 2022-01-23
Rekonstrukce lesní cesty Průběžná v k.ú. Munice 2017-02-01 14:06:38 2022-02-01
Výměna vodovodu a výměna kabelu VO - Podskalí Hamr, Hluboká nad Vltavou 2017-03-10 14:20:52 2022-03-10
Výměna oken v objektu č.p. 36 Hluboká nad Vltavou - II. etapa 2017-04-27 13:28:50 2022-04-27
Komunikace 13.3.1. a kanalizace Hluboká nad Vltavou - 1. etapa 2017-04-27 13:37:51 2022-04-27
Domov důchodců Hluboká nad Vltavou, relaxační zázemí - III. etapa 2017-05-02 10:26:29 2022-05-02
Vltavská cyklistická cesta část H, Hluboká nad Vltavou 2017-06-27 10:25:02 2022-06-27
Oprava sociálního zařízení č.p. 56, Hluboká nad Vltavou 2017-06-29 08:54:18 2022-06-29
Rekonstrukce ulice 5. května - jižní část v Hluboké nad Vltavou včetně stavby nové splaškové kanalizace, čerpací stanice, kanalizačního výtlaku a vodovodu 2017-07-03 10:07:49 2022-07-03
Výměna střešní krytiny střechy č.p. 35, Hluboká nad Vltavou 2017-07-25 10:20:11 2022-07-25
Chodník na silnici II/146, u sportovní přístavu, Hluboká nad Vltavou 2017-07-25 11:05:07 2022-07-25
Dodávka a montáž plynového kotle do kotelny Alšova Hluboká nad Vltavou 2017-08-03 10:09:42 2022-08-03
Vodovod a kanalizace Vývarka, Hluboká nad Vltavou 2017-08-22 13:17:19 2022-08-22
Stavební úpravy a rekonstrukce klubovny, šaten a sociálního zařízení ve sportovním areálu v Bavorovicích 2017-09-19 11:24:13 2022-09-19
Oprava a udržovací práce rybníků p.č. 4, 5, 44/1 a 282/1 v k.ú. Munice - Hluboká nad Vltavou 2017-09-22 13:14:56 2022-09-22
Hluboká nad Vltavou vyřešení odkanalizování jižní části města v návaznosti na rušení ČOV stadion (kanalizační přípojka) 2018-03-05 15:13:49 2023-03-05
Rekonstrukce místní komunikace Vltavská ulice 2018-03-15 09:56:33 2023-03-15
Dodávka hliníkové pracovní lodě pro jednotku SDH Hluboká nad Vltavou 2018-04-05 14:22:03 2023-04-05
Hluboká nad Vltavou, ČOV sportovní areál - zrušení ČOV a přepojení na stávající kanalizační síť - 2. etapa 2018-04-10 13:05:12 2023-04-10
Zhotovení vrtu HJ-4 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro vodovod v obci Kostelec, Hluboká nad Vltavou 2018-05-28 12:49:43 2023-05-28
Kuchyně ZŠ Hluboká nad Vltavou vybavení gastro a související stavební úpravy 2018-06-21 09:33:31 2023-06-21
Zateplení bytového domu v ulici Boženy Němcové č.p. 586 v Hluboké nad Vltavou 2018-09-05 10:26:06 2023-09-05
SO 02.1 Kanalizační stoka "A" Šst - Š5 Vývarka, Nádražní ulice, Hluboká nad Vltavou 2018-09-25 08:36:45 2023-09-25
Chodníky v křižovatce Poněšická - Dobřejovická, Hluboká nad Vltavou, I. etapa 2018-10-03 12:54:34 2023-10-03
Rozšíření hřbitova v Hluboké nad Vltavou 2018-10-03 16:08:07 2023-10-03
Stavební úpravy společenské místnosti Líšnice 2018-11-07 16:06:35 2023-11-07
Hluboká nad Vltavou tlaková kanalizační přípojka sportovní areál jih - 2. část 2019-01-18 14:54:01 2024-01-18
Zhotovení projektové dokumentace na stavební akci Nástavba ZŠ Hluboká nad Vltavou 2019-02-06 11:44:37 2024-02-06
Práce v lese v roce 2019 pro město Hluboká nad Vltavou 2019-03-04 11:22:26 2024-03-04
Karlův Hrádek u Purkarce, konzervace a zajištění zříceniny 2019-04-17 15:22:41 2024-04-17
Cyklostezka u silnice II/146 podél golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou 2019-05-03 13:59:48 2024-05-03
Terénní úpravy jz části hlavního parkoviště Hluboká nad Vltavou 2019-05-20 13:05:11 2024-05-20
Parkoviště v ulici Zborovská, Hluboká nad Vltavou 2019-05-20 13:07:59 2024-05-20
Úprava krajnice včetně odvodnění na silnici III/10580a, Hluboká nad Vltavou 2019-05-20 14:57:08 2024-05-20
Projektové služby: Hluboká nad Vltavou - čistírna odpadních vod 2019-07-08 16:05:26 2024-07-08
Chodníky v křižovatce Poněšická - Dobřejovická, Hluboká nad Vltavou 2019-07-09 10:37:19 2024-07-09